Lịch nghỉ tết Dương lịch 2019 - Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày

Tết Dương lịch là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong lịch dương. Vào ngày Tết Dương lịch, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày theo quy dịnh của bộ lao động.

Tết Dương lịch 2019 năm nay sẽ rơi đúng vào ngày thứ ba. Vì thế mà người lao động chỉ được nghỉ một ngày, không được nghỉ bù.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019:Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 2019 một ngày, vào thứ ba ngày 1/1/2019.


Các bài liên quanLịch nghỉ lễ 2018

0 Response

Đăng nhận xét