Các ngày nghỉ lễ năm 2018

Thông tin về các ngày nghỉ lễ, tết năm 2018:

Tết Dương lịch 2018: Nghỉ 03 ngày. Thứ 7 ngày 30/12/2017 đến hết thứ Hai ngày 01/01/2018.

Tết Nguyên Đán 2018: Nghỉ 07 ngày.
 Nghỉ từ thứ Tư ngày 15/02/2018 (tức 29 Tết Âm Lịch) đến hết thứ Ba ngày 21/02/2018 (tức mùng 6 Tết Âm lịch).
Trong đó: thứ Ba ngày 20/02/2018 và thứ Tư ngày 21/02/2018 nghỉ bù theo Luật Lao động.

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/03 âm lịch) Nghỉ 01 ngày. Thứ Tư ngày 25/04/2018

Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 Nghỉ 04 ngày: Thứ Bảy ngày  28/04/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/05/2018

Quốc khánh 02/9 Nghỉ 03 ngày: Thứ bảy ngày 01/09/2018 đến Thứ Hai ngày 03/09/2018 (Nghỉ bù theo Luật Lao động)

Lịch nghỉ lễ, tết 2018:


Sự kiện Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tết Dương lịch 2018 30/12/2017 01/01/2018
Tết Nguyên Đán 2018 15/02/2018 21/02/2018
Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 25/04/2018 25/04/2018
Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 28/04/2018 01/05/2018
Quốc khánh 02/9 01/09/2018 03/09/20180 Response

Đăng nhận xét