Chọn tuổi xông đất đầu năm 2017

Năm Đinh Dậu 2017 thuộc cung Chấn hành Mộc, có niên mệnh Sơn hạ hỏa (Lửa dưới cát)

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 có niên mệnh là Đất trạch thổ (Đất làm nhà). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Người xông tuổi Giáp Thìn 1964 (Phú đăng hỏa), Kỷ Sửu 1949 (Tích lịch hỏa), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Mậu Tý 1948 (Tích lịch hỏa), Bính Thân 1956 (Sơn hạ hỏa), Canh Tý 1960 (Bịch thượng thổ), Ất Tỵ 1965 (Phú đăng hỏa), Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ)…

Gia chủ Canh Tuất 1970 thuộc cung Khảm mệnh Thuỷ, có niên mệnh là Xuyến thoa kim (Vàng trong tay). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Canh Ngọ 1990 (Lộ bàng thổ), Canh Tý 1960 (Bịch thượng thổ), Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Kỷ Dậu 1969 (Đất trạch thổ), Ất Mão 1975 (Đại khê thủy), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Tân Mùi 1991 (Lộ bàng thổ)

Gia chủ Tân Hợi 1971 có niên mệnh là Xuyến thoa kim (Vàng trong tay). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Canh Tý 1960 (Bịch thượng thổ), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Canh Ngọ 1990 (Lộ bàng thổ), Tân Mùi 1991 (Lộ bàng thổ), Kỷ Dậu 1969 (Đất trạch thổ), Nhâm Thìn 1952 (Tràng lưu thủy), Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ), Bính Ngọ 1966 (Thiên thượng thủy), Giáp Dần 1974 (Đại khê thủy)

Ngoài ra, gia chủ có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi như tuổi Dần, Mão, Mùi đến xông nhà

Gia chủ Nhâm Tý 1972 có niên mệnh là Tang khô mộc (Gỗ cây dâu). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Kỷ Sửu 1949 (Tích lịch hỏa), Giáp Thìn 1964 (Phú đăng hỏa), Nhâm Thìn 1952 (Tràng lưu thủy), Ất Tỵ 1965 (Phú đăng hỏa), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Canh Thân 1980 (Thạch lựu mộc), Kỷ Tỵ 1989 (Đại lâm mộc), Đinh Sửu 1997 (Giản hạ thủy), Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc)

Gia chủ Quý Sửu 1973 có niên mệnh là Tang khô mộc (Gỗ cây dâu). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Mậu Tý 1948 (Tích lịch hỏa), Ất Tỵ 1965 (Phú đăng hỏa), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc), Giáp Thìn 1964 (Phú đăng hỏa), Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc), Nhâm Thìn 1952 (Tràng lưu thủy), Bính Thân 1956 (Sơn hạ hỏa), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Canh Thân 1980 (Thạch lựu mộc)

Gia chủ Giáp Dần 1974 có mệnh Đại khê thủy (Nước suối lớn). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Kỷ Hợi 1959 (Bình địa mộc), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Giáp Ngọ 1954 (Sa trung kim), Tân Dậu 1981 (Thạch lựu mộc), Mậu Tuất 1958 (Bình địa mộc), Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc)…

Gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh Đại Khê Thuỷ (Suối nước lớn). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Canh Dần (1950, mệnh Tòng bách mộc), Canh Thân (1980, Thạch lựu mộc), Mậu Tuất (1958, mệnh Bình địa mộc), Quý Sửu (1973, mệnh Tang khô mộc); Kỷ Hợi (1959, mệnh Bình địa mộc); Nhâm Tý (1972, mệnh Tang khô mộc); Mậu Thìn (1988, mệnh Đại lâm mộc); Kỷ Tỵ (1989, Đại lâm mộc); Ất Mùi (1955, mệnh Sa trung kim)
Ngoài ra, tuổi Ất Mão có thể mời tuổi Tuất, Hợi, Mùi đến xông nhà

Bính Thìn 1976, mệnh Sa trung thổ (đất giữa cát)Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Mậu Tý sinh năm 1948 (mệnh Tích Lịch Hoả), Kỷ Sửu – 1949 (mệnh Tích lịch hỏa), Bính Thân – 1956 (mệnh Sơn hạ hỏa), Tân Sửu (1961 – Bịch thượng thổ); Ất Tỵ (1965 - Phú đăng hỏa); Mậu Thân (1968 - Đất trạch thổ); Đinh Tỵ (1977 - Sa trung thổ); Đinh Dậu (1957 - Sơn hạ hỏa); Kỷ Dậu (1969 - Đất trạch thổ); Mậu Ngọ (1978 - Thiên thượng hỏa)…

Đinh Tỵ - 1977 thuộc mệnh Sa trung thổ (Đất giữa cát). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Kỷ Sửu (1949 - mệnh Tích lịch hỏa), Giáp Thìn (1964 - mệnh Phú đăng hoả), Ất Tỵ (1965 - mệnh Phú đăng hỏa), Bính Thìn (1976, mệnh Sa trung thổ); Đinh Tỵ (1977, mệnh Sa trung thổ); Mậu Tý (1948, mệnh Tích lịch hỏa); Đinh Dậu (1957, mệnh Sơn hạ hỏa); Kỷ Dậu (1969, mệnh Đất trạch thổ); Mậu Ngọ (1978, mệnh Thiên thượng hỏa)

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 (cung Chấn thuộc hành Mộc, niên mệnh là Thiên thượng hỏa - Lửa trên trời)Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Mậu Thìn (1988); Kỷ Tỵ (1989); Mậu Tuất (1958); Kỷ Hợi (1959); Mậu Thân (1968)… hoặc có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với gia chủ như tuổi Mùi, Dần, Tuất

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 – ngũ hành Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Kỷ Hợi 1959 (Bình địa mộc), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc); Kỷ Tỵ 1989 (Đại lâm mộc); Canh Ngọ 1990 (Lộ bàng thổ); Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc); Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ); Canh Thân 1980 (Thạch lựu mộc)

Gia chủ tuổi Canh Thân 1980 thuộc cung Khôn hành Thổ, mệnh là Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc), Mậu Tý 1948 (Tích lịch hoả), ngoài những tuổi trên, gia chủ tuổi Canh Thân có thể tìm những người có tuổi thuộc Tam hợp hoặc lục hợp Địa chi như tuổi Tỵ (Ất Tỵ 1965), Thìn (Nhâm Thìn 1952; Giáp Thìn 1964)… hoặc Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Sửu 1949… đến xông nhà

Gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 thuộc cung Càn hành Kim, mệnh Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu).
Kỷ Sửu 1949 (Tích lịch hỏa), Giáp Thìn 1964 (Phú đăng hỏa), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc), Thìn (Nhâm Thìn 1952), Tỵ (Kỷ Tỵ 1989), Sửu (Quý Sửu 1973) hoặc một số tuổi khác như Bính Thân 1956, Nhâm Tý 1972, Bính Dần 1986, Mậu Tý 1948…

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982 thuộc cung Đoài hành Kim, mệnh Đại hải thủy (Nước biển lớn). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Kỷ Tỵ 1989 (Đại lâm mộc), Kỷ Hợi 1959 (Bình địa mộc), Canh Thân 1980 (Thạch lựu mộc), Tân Mão 1951 (Tòng bách mộc), Nhâm Dần 1962 (Kim bạch kim), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Giáp Ngọ 1954 (Sa trung kim), Mậu Tuất 1958 (Bình địa mộc)

Gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 thuộc cung Cấn hành Thổ, mệnh Đại hải thủy (Nước biển lớn). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc), Canh Dần 1950 (Tòng bách mộc), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc), Mậu Tuất 1958 (Bình địa mộc), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Tân Mão 1951 (Tòng bách mộc), Nhâm Dần 1962 (Kim bạch kim), Canh Thân 1980 (Thạch lựu mộc), Tân Dậu 1981 (Thạch lựu mộc), Ất Mùi 1955 (Sa trung kim)

Gia chủ tuổi Giáp Tý 1984, mệnh Sơn hạ hỏa (Lửa dưới cát). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Kỷ Dậu 1969 (Đất trạch thổ), Nhâm Thìn 1952 (Tràng lưu thủy), Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ), Canh Tý 1960 (Bịch thượng thổ), Đinh Sửu 1997 (Giản hạ thủy), Tân Mùi 1991 (Lộ bàng thổ)

Gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 có mệnh Hải trung kim (Vàng đáy biển). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Canh Tý 1960 (Bịch thượng thổ), Đinh Tỵ 1977 (Sa trung thổ), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Mậu Thân 1968 (Đất trạch thổ), Canh Ngọ 1990 (Lộ bàng thổ), Nhâm Thìn 1952 (Tràng lưu thủy), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Kỷ Dậu 1969 (Đất trạch thổ), Quý Tỵ 1953 (Tràng lưu thủy)

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 có mệnh Lô trung hỏa (Lửa trong lò). Nên chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:
Kỷ Hợi 1959 (Bình địa mộc), Tân Sửu 1961 (Bịch thượng thổ), Bính Thìn 1976 (Sa trung thổ), Mậu Thìn 1988 (Đại lâm mộc), Mậu Tuất 1958 (Bình địa mộc), Quý Sửu 1973 (Tang khô mộc), Tân Mùi 1991 (Lộ bàng thổ), Tân Mão 1951 (Tòng bách mộc), Kỷ Dậu 1969 (Đất trạch thổ), Nhâm Tý 1972 (Tang khô mộc)
Ngoài ra có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi như tuổi Hợi, Ngọ, Tuất đến xông nhàCác bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét