Hiển thị các bài đăng có nhãn xông đất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xông đất. Hiển thị tất cả bài đăng

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Hợi

 Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Hợi Nhâm Tí (Sinh năm 1972) Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) Bính Thìn (Sin...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tuất

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Tuất Nhâm Tí (Sinh năm 1972) Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) Bính Dầ...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Dậu

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993 ) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Dậu Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) Mậu Thân (Sinh năm 1968) Canh Tí (Sinh nă...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Thân

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Thân Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020) Nhâm Tí (Sinh năm 1972) Giáp Tí ...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Mùi

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Mùi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016) Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) Kỷ Hợ...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Ngọ

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Ngọ Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022) Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992) B...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tị

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Tỵ  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996) Bính Thìn (Sin...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Thìn

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Thìn Mậu Thân (Sinh năm 1968) Nhâm Tí (Sinh năm 1972) Canh Tí (Si...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Mẹo

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Mão Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016) Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) Kỷ Mù...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Dần

Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Dần Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006) Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016) Bín...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Sửu

Đinh Sửu (Sinh năm 1937) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Sửu Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) Nhâm Tí (Sinh năm 1972) Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) Kỷ...

Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tý

Bính Tý( Sinh năm 1936, 1996 ) Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Tý: Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016) M...

Giáp Thìn 2024: chọn tuổi xông đất tốt

 Xông đất là một tập tục từ lâu đời vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Việc chọn một người xông đất hợp với chủ nhà sẽ giúp cho gia đình cả năm sun...