Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Dần

Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Dần

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Bính Dần (Sinh năm 1986)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Đinh Mão (Sinh năm 1987)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)


Nên tránh các tuổi sau:

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Ất Mão (Sinh năm 1975)

Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)


Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Dần

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)

Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Quý Sửu (Sinh năm 1973)


Nên tránh các tuổi sau:

Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)


Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Dần

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Nên tránh các tuổi sau:

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Mậu Thìn (Sinh năm 1988)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)


Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Dần

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Bính Ngọ (Sinh năm 1966)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Nên tránh các tuổi sau:

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)


Bính Dần (Sinh năm 1986)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Dần

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)

Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Nên tránh các tuổi sau:

Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét