Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Ngọ

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Ngọ
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)


Nên tránh các tuổi sau:
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Bính Ngọ (Sinh năm 1966)
Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ
Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Bính Ngọ (Sinh năm 1966)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Ngọ
Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)
Bính Dần (Sinh năm 1986)

Nên tránh các tuổi sau:
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

Nên tránh các tuổi sau:
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Ất Mão (Sinh năm 1975)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét