Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Thìn

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Thìn

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)


Nên tránh các tuổi sau:

Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)


Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Canh Thân (Sinh năm 1980)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Quý Sửu (Sinh năm 1973)


Nên tránh các tuổi sau:

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)


Giáp Thìn (Sinh năm 1964)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Thìn

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)


Nên tránh các tuổi sau:

Ất Mão (Sinh năm 1975)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)


Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Thìn

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)


Nên tránh các tuổi sau:

Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)


Mậu Thìn (Sinh năm 1988, 2048)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Thìn

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Canh Thân (Sinh năm 1980)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Bính Dần (Sinh năm 1986)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)


Nên tránh các tuổi sau:

Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Ất Sửu (Sinh năm 1985)

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét