Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Mùi

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Mùi
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)


Nên tránh các tuổi sau:
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Mùi
Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Ất Mão (Sinh năm 1975)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Mùi
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nên tránh các tuổi sau:
Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Mùi
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Ất Mão (Sinh năm 1975)

Nên tránh các tuổi sau:
Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)
Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét