Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tý

Bính Tý(Sinh năm 1936, 1996)


Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Tý:
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Mậu Thìn (Sinh năm 1988)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Nhâm Tý (Sinh năm 1972)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Giáp Tý (Sinh năm 1984)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Nhâm Tý: (Sinh năm 1972)


Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Tý:
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Giáp Thìn (Sinh năm 1964)
Nhâm Tý (Sinh năm 1972)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)

Nên tránh các tuổi sau:
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Tý:
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Nên tránh các tuổi sau:
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Ất Mão (Sinh năm 1975)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Tý:
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Thân (Sinh năm 1980)

Nên tránh các tuổi sau:
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Bính Ngọ (Sinh năm 1966)
Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Giáp Tý (Sinh năm 1984)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Tý:
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét