Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Dậu

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993 )

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Dậu
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Dậu 
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Nên tránh các tuổi sau:
Ất Mão (Sinh năm 1975)
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Dậu
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Ất Tỵ (Sinh năm 1965)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nên tránh các tuổi sau:
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
Ất Mão (Sinh năm 1975)

Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Dậu
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Nên tránh các tuổi sau:
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét