Giáp Thìn 2024: chọn tuổi xông đất tốt

 Xông đất là một tập tục từ lâu đời vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Việc chọn một người xông đất hợp với chủ nhà sẽ giúp cho gia đình cả năm sung túc và vui vẻ, vì thế, việc lựa chọn người xông đất vào đầu năm luôn là mối quan tâm của đa số người dân Việt.

Chọn Tuổi xông đất 2024 Giáp Thìn theo 12 con Giáp

Chủ nhà tuổi Tý : Thì chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp).

Chủ nhà tuổi Sửu : Thì chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

Chủ nhà tuổi Dần : Thì chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

Chủ nhà tuổi Mão : Thì chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất.

Chủ nhà tuổi Thìn : Thì chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.

Chủ nhà tuổi Tỵ : Thì chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân.

Chủ nhà tuổi Ngọ : Thì chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi.

Chủ nhà tuổi Mùi : Thì chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ.

Chủ nhà tuổi Thân : Thì chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

Chủ nhà tuổi Dậu : Thì chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

Chủ nhà tuổi Tuất : Thì chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo.

Chủ nhà tuổi Hợi : Thì chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần.

Chọn người xông đất đầu năm phù hợp theo mệnh:

Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim.

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc.

Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ.

Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Các tuổi xông đất tốt cho người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là:

Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Nhâm Tý 1972 (Tốt), Canh Tý 1960 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Tốt), Canh Thân 1980 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu)

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét