Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Sửu

Đinh Sửu (Sinh năm 1937)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Ất Tỵ (Sinh năm 1965)


Nên tránh các tuổi sau:

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)


Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Canh Thân (Sinh năm 1980)


Nên tránh các tuổi sau:

Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Ất Sửu (Sinh năm 1985)

Ất Mão (Sinh năm 1975)

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)


Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Sửu

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Bính Dần (Sinh năm 1986)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)


Nên tránh các tuổi sau:

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Ất Mão (Sinh năm 1975)

Đinh Mùi (Sinh năm 1967)


Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Sửu

Ất Tỵ (Sinh năm 1965)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Canh Thân (Sinh năm 1980)

Tân Dậu (Sinh năm 1981)


Nên tránh các tuổi sau:

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)


Ất Sửu (Sinh năm 1985)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Sửu

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)


Nên tránh các tuổi sau:

Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét