Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tuất

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Tuất
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Nên tránh các tuổi sau:
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Tuất
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Nên tránh các tuổi sau:
Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Tuất
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Ngọ (Sinh năm 1966)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Tuất
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Giáp Thìn (Sinh năm 1964)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Nên tránh các tuổi sau:
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét