Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Mẹo

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Mão

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Bính Dần (Sinh năm 1986)

Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)

Đinh Mão (Sinh năm 1987)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)


Nên tránh các tuổi sau:

Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Ất Mão (Sinh năm 1975)

Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)


Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Mão

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Bính Dần (Sinh năm 1986)

Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)

Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)


Nên tránh các tuổi sau:

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Ất Sửu (Sinh năm 1985)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)


Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Mão

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)


Nên tránh các tuổi sau:

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)


Ất Mão (Sinh năm 1975)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Mão 

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Canh Thân (Sinh năm 1980)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Nên tránh các tuổi sau:

Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)


Đinh Mão (Sinh năm 1987)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Mão

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)

Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)


Nên tránh các tuổi sau:

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét