Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Hợi

 Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Hợi
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)

Nên tránh các tuổi sau
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Hợi
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Nên tránh các tuổi sau
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Mùi (Sinh năm 1967)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)

Nên tránh các tuổi sau
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Hợi 
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nên tránh các tuổi sau
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Hợi
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)
Ất Mão (Sinh năm 1975)

Nên tránh các tuổi sau
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét