Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tị

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)


Nên tránh các tuổi sau:
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Quý Tỵ 
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Tân Dậu (Sinh năm 1981)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)


Nên tránh các tuổi sau:
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Bính Dần (Sinh năm 1986)


Ất Tỵ (Sinh năm 1965)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Tỵ 
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Canh Thân (Sinh năm 1980)


Nên tránh các tuổi sau:
Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)


Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Ất Sửu (Sinh năm 1985)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)


Nên tránh các tuổi sau:
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)


Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Thân (Sinh năm 1980)
Tân Dậu (Sinh năm 1981)


Nên tránh các tuổi sau:
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Quý Mão (Sinh năm 1963, 2023)
Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét