Chọn tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Thân

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Thân
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
Thân (Sinh năm 1944, 2004)
Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
Giáp Thìn (Sinh năm 1964)

Nên tránh các tuổi sau:
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Bính Dần (Sinh năm 1986)
Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Thân
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
Quý Sửu (Sinh năm 1973)
Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Nên tránh các tuổi sau:
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)
Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Thân
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Mậu Thìn (Sinh năm 1988)
Mậu Thân (Sinh năm 1968)
Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)
Nhâm Dần (Sinh năm 1962, 2022)
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Mậu Thân (Sinh năm 1968)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Thân
Bính Thìn (Sinh năm 1976)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Giáp Tí (Sinh năm 1984)
Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
Đinh Mão (Sinh năm 1987)
Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Nên tránh các tuổi sau:
Quý Hợi (Sinh năm 1983)
Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
Ất Mão (Sinh năm 1975)
Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Canh Thân (Sinh năm 1980)

Tuổi xông đất tốt cho gia chủ tuổi Canh Thân
Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996)
Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
Mậu Thìn (Sinh năm 1988)
Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020)

Nên tránh các tuổi sau:
Giáp Dần (Sinh năm 1974)
Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
Canh Tuất (Sinh năm 1970)
Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
Tân Hợi (Sinh năm 1971)


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét