Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021 được nghỉ một ngày

Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021 được nghỉ một ngày

 Vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 âm lịch, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2021 rơi vào thứ Tư ngày 21/04/2021, vì thế người lao động được nghỉ 1 ngày và không được nghỉ bù.

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét