Bài văn cúng,khẩn mồng một tết Nguyên Đán

Đây là các bài văn cúng ngày tết: trong nhà, ngoài trời, và cúng mùng 1 trong ngày Tết Nguyên Đán, mọi người có thể xem hoặc in ra giấy để dễ dàng đọc hơn.
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ.
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )
Kính lạy:
Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.
Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.
Nay phút giao thừa năm ...
Chúng con là.......................
Ngụ tại.......................
Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Văn cúng giao thừa
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI.
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )
Kính lạy:
Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.
Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.
Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan năm ...
Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
Nay là phút giao thừa năm ..
Chúng con là.................
Ngụ tại ......................
Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiều sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT.
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !
Kính lạy:
Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật .
Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới.

Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, hâm hưởng lễ vật.

Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám
Cẩn cáo.

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 )

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN )
Kính lạy:
Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.
Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.
Chư vị Tôn Thần.

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là ............................
Ngụ tại ........................

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn.

Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ.

Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai.
Đầu năm chí giửa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

LỄ CÚNG MÙNG 3 THÁNG GIÊNG RA MẮT HÀNH BINH HÀNH SỰ.
( Ngày nầy cũng là lễ cúng Tết Thầy, tôn vinh TỔ NGHIỆP ).
LỄ CÚNG:
- 1 bình bông, 1 đĩa 5 thứ trái cây, 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang, 3 chun rượu, 3 chun trà .
- 1 dĩa mứt, 1 miếng bánh tét (bánh chưng), 1 dĩa nhỏ muối, gạo.
- 1 con gà trống luộc.

LỜI KHẤN:
- Tịnh pháp giới chân ngôn: ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM ( 3 LẦN )
- Án Thổ Địa chân ngôn: NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẨM, ÁN ĐỘ RÔ ĐỘ RÔ, ĐỊA VĨ TA BÀ HA ( 3 LẦN ) .

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm..., con tên ... tuổi ... hộ khẩu thường trú ... phường... quận... Con cùng gia đình ra mắt chư Thần chu niên, Nhựt Nguyệt chư Thần, Tổ Thầy, Tổ Nghiệp nghề của con là ...
Cúi xin chư vị độ trì tân niên PHƯỚC LỘC, gia sự bình an, nghiệp nghề thăng tiến, mọi sự hanh thông ...

Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát, ma ha tát.
- Lạy 3 lạy .

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét