Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần

Năm 2018, người tuổi Dần nên chọn người tuổi Ngọ, Hợi, Tuất để xông đất

Mậu Dần 1998: Nên chọn những người tuổi sau để xông đất.

Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Canh Tuất 1970 - Thoa Xuyến Kim
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa

Bính Dần 1986: Nên chọn những người tuổi sau để xông đất.

Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ

Giáp Dần 1974: Nên chọn những người tuổi sau để xông đất.

Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc

Nhâm Dần 1962: Nên chọn những người tuổi sau để xông đất.

Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Hợi 1947 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Đinh Mùi 1967 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Canh Ngọ 1990 - Lộ Bàng Thổ
Tuổi Đinh Hợi 2007 - Ốc Thượng Thổ

Canh Dần 1950: Nên chọn những người tuổi sau để xông đất.

Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Ất Dậu 2005 - Tuyền Trung Thủy


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét