Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn

Năm 2018, người tuổi Thìn nên chọn những người thuộc tuổi Thân, Tý, Dậu để xông đất

Canh Thìn 2000: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Ất Dậu 2005 - Tuyền Trung Thủy
Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy

Mậu Thìn 1988: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Dậu 1957 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Ất Dậu 2005 - Tuyền Trung Thủy

Bính Thìn 1976: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Dậu 1957 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa

Giáp Thìn 1964: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc
Tuổi Nhâm Tý 1972 - Tang Đố Mộc

Nhâm Thìn 1952: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Canh Thân 1980 - Thạch Lựu Mộc
Tuổi Tân Hợi 1971 - Thoa Xuyến Kim
Tuổi Tân Tỵ 1941 - Bạch Lạp Kim
Tuổi Tân Dậu 1981 - Thạch Lựu Mộc


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét