Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu

Năm 2018, người tuổi Sửu nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý để xông đất

Đinh Sửu 1997: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất:

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Nhâm Tý 1972 - Tang Đố Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy

Ất Sửu 1985: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất:

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Canh Tý 1960 - Bích Thượng Thổ
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Ất Dậu 2005 - Tuyền Trung Thủy

Quý Sửu 1973: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất:

Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Ất Dậu 2005 - Tuyền Trung Thủy

Tân Sửu 1961: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất:

Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy

Kỷ Sửu 1949: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất:

Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét