Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi

Năm 2018, người tuổi Thân nên chọn những người thuộc tuổi Dần, Mão, Mùi để xông đất

Ất Hợi 1995: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Canh Ngọ 1990 - Lộ Bàng Thổ
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Quý Mùi 2003 - Dương Liễu Mộc

Quý Hợi 1983: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Mùi 2003 - Dương Liễu Mộc

Tân Hợi 1971: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ

Kỷ Hợi 1959: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa

Đinh Hợi 1947: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Nhâm Dần 1962 - Kim Bạch Kim
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Kỷ Mùi 1979 - Thiện Thượng Hỏa

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét