Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ

Năm 2018, người tuổi Tỵ nên chọn những người thuộc tuổi Thân, Dậu, Sửu xông đất.

Quý Tỵ 1953: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim

Ất Tỵ 1965: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Canh Ngọ 1990 - Lộ Bàng Thổ

Đinh Tỵ 1977: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Đinh Dậu 1957 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa

Kỷ Tỵ 1989: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Đinh Dậu 1957 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy

Tân Tỵ 2001: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét