Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ

Năm 2018, người tuổi Ngọ nên chọn những người thuộc tuổi Dần, Mùi, Tuất để xông đất

Nhâm Ngọ 2002: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa

Canh Ngọ 1990: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Canh Tuất 1970 - Thoa Xuyến Kim
Tuổi Kỷ Mùi 1979 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa

Mậu Ngọ 1978: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Quý Mùi 2003 - Dương Liễu Mộc
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ

Bính Ngọ 1966: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Mùi 2003 - Dương Liễu Mộc

Giáp Ngọ 1954: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Đinh Mùi 1967 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét