Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão

Năm 2018, người tuổi Mão nên chọn những người thuộc tuổi Hợi, Tuất, Mùi để xông đất

Kỷ Mão 1999: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Canh Tuất 1970 - Thoa Xuyến Kim
Tuổi Kỷ Mùi 1979 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa

Đinh Mão 1987Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Kỷ Mão 1999 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ

Ất Mão 1975Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Canh Tuất 1970 - Thoa Xuyến Kim
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Canh Thân 1980 - Thạch Lựu Mộc
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Quý Mùi 2003 - Dương Liễu Mộc

Quý Mão 1963Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ

Tân Mão 1951Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Kỷ Mùi 1979 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét