Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân

Năm 2018, người tuổi Thân nên chọn những người thuộc tuổi  Tỵ, Tý, Thìn để xông đất.

Bính Thân 1956: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc

Mậu Thân 1968: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa 
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim 
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa 
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa 
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa 

Canh Thân 1980: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa 
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa 
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa 
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa 
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy 

Nhâm Thân 1992: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Đinh Mùi 1967 - Thiên Hà Thủy 
Tuổi Đinh Tỵ 1977 - Sa Trung Thổ 
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Giáp Thân 2004 - Tuyền Trung Thủy 

Giáp Thân 2004: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc 
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc 
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim 
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét