Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi

Năm 2018, người tuổi Mùi nên chọn những người thuộc tuổi Hợi, Mão, Ngọ xông đất

Quý Mùi 2003: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa

Tân Mùi 1991: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Kỷ Mùi 1979 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa

Kỷ Mùi 1979: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Canh Ngọ 1990 - Lộ Bàng Thổ
Tuổi Kỷ Mão 1999 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc

Đinh Mùi 1967: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc

Ất Mùi 1955: Nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy


Chọn Tuổi xông đất 2018
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Ngọ 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Sửu Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mùi 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dần Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thân 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Mão Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Thìn Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất 
Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tỵ Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Hợi 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét