Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Dậu

Năm 2018, người tuổi Dậu nên chọn những người thuộc tuổi Tỵ, Thìn, Sửu để xông đất


Quý Dậu 1993: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ

Tân Dậu 1981: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy

Kỷ Dậu 1969: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa
Tuổi Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Giáp Thìn 1964 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa

Đinh Dậu 1957: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc

Ất Dậu 1945: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét