Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tuất

Năm 2018, người tuổi Tuất nên chọn những người thuộc tuổi Dần, Ngọ, Mão để xông đất

Giáp Tuất 1994: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Kỷ Mão 1999 - Thành Đầu Thổ
Tuổi Bính Tuất 1946 - Ốc Thượng Thổ
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Kỷ Hợi 1959 - Bình Địa Mộc
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Đại Lâm Mộc
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc
Tuổi Bính Tuất 2006 - Ốc Thượng Thổ

Nhâm Tuất 1982: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc 
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc 
Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc 
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim 
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc 
Tuổi Canh Tuất 1970 - Thoa Xuyến Kim 
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 - Dương Liễu Mộc

Canh Tuất 1970: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy 
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Quý Mão 1963 - Kim Bạch Kim 
Tuổi Canh Ngọ 1990 - Lộ Bàng Thổ 
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Mậu Dần 1998 - Thành Đầu Thổ 
Tuổi Kỷ Mão 1999 - Thành Đầu Thổ

Mậu Tuất 1958: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy 
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy 
Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy 
Tuổi Bính Ngọ 1966 - Thiên Hà Thủy 
Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa 
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy 
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa 
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc 
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa 
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc 
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa 
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc 
Tuổi Canh Dần 1950 - Tùng Bách Mộc 
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy 

Bính Tuất 1946: Nên chọn những người thuộc tuổi sau để xông đất

Tuổi Mậu Ngọ 1978 - Thiện Thượng Hỏa 
Tuổi Bính Dần 1986 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa 
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa 
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa 
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa 
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa 

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét