Chọn tuổi xông đất 2018: Tuổi Tý

Năm 2018, người tuổi Tý nên chọn người tuổi Thân, Sửu, Thìn xông nhà là tốt nhất

Bính Tý 1996: nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Tân Mão 1951 - Tùng Bách Mộc
Tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình Địa Mộc
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy

Giáp Tý 1984: nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Kỷ Sửu 1949- Tích Lịch Hỏa

Tuổi Giáp Thân 2004 - Tuyền Trung Thủy

Nhâm Tý 1972: nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Đinh Sửu 1997 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Kỷ Sửu 1949 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Quý Tỵ 1953 - Trường Lưu Thủy
Tuổi Quý Hợi 1983 - Đại Hải Thủy
Tuổi Đinh Mão 1987 - Lộ Trung Hỏa
Tuổi Mậu Tý 1948 - Tích Lịch Hỏa
Tuổi Bính Thân 1956 - Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Ất Tỵ 1965 - Phú Đăng Hỏa
Tuổi Quý Sửu 1973 - Tang Đố Mộc
Tuổi Giáp Dần 1974 - Đại Khê Thủy
Tuổi Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy
Tuổi Giáp Tuất 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Ất Hợi 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Bính Tý 1996 - Giang Hạ Thủy
Tuổi Giáp Thân 2004 - Tuyền Trung Thủy

Canh Tý 1960: nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Mậu Tý  1948 -  Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu  1949 -  Tích Lịch Hỏa
Tuổi Ất Tỵ  1965 -  Phú Đăng Hỏa
Tuổi Ất Hợi  1995 -  Sơn Đầu Hỏa
Tuổi Bính Thân  1956 -  Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Ất Sửu  1985 -  Hải Trung Kim

Mậu Tý 1948: nên chọn những người thuộc tuổi sau xông đất

Tuổi Quý Sửu 1973 -  Tang Đố Mộc
Tuổi Mậu Tý 1948 -  Tích Lịch Hỏa
Tuổi Kỷ Sửu 1949 -  Tích Lịch Hỏa
Tuổi Canh Dần 1950 -  Tùng Bách Mộc
Tuổi Bính Thân 1956 -  Sơn Hạ Hỏa
Tuổi Mậu Tuất 1958 -  Bình Địa Mộc
Tuổi Canh Thân 1980 -  Thạch Lựu Mộc

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét