Lễ cúng mùng 3 tháng giêng ra mắt hành binh, hành sự


LỄ CÚNG MÙNG 3 THÁNG GIÊNG RA MẮT HÀNH BINH HÀNH SỰ .
( Ngày nầy cũng là lễ cúng Tết Thầy, tôn vinh TỔ NGHIỆP ) .
LỄ CÚNG:
- 1 bình bông, 1 đĩa 5 thứ trái cây, 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang, 3 chun rượu, 3 chun trà .
- 1 dĩa mứt, 1 miếng bánh tét (bánh chưng), 1 dĩa nhỏ muối, gạo.
- 1 con gà trống luộc.

LỜI KHẤN:
- Tịnh pháp giới chân ngôn: ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM ( 3 LẦN )
- Án Thổ Địa chân ngôn: NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẨM, ÁN ĐỘ RÔ ĐỘ RÔ, ĐỊA VĨ TA BÀ HA ( 3 LẦN ) .

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm..., con tên ... tuổi ... hộ khẩu thường trú ... phường... quận... Con cùng gia đình ra mắt chư Thần chu niên, Nhựt Nguyệt chư Thần, Tổ Thầy, Tổ Nghiệp nghề của con là ...
Cúi xin chư vị độ trì tân niên PHƯỚC LỘC, gia sự bình an, nghiệp nghề thăng tiến, mọi sự hanh thông ...
Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát, ma ha tát.
- Lạy 3 lạy .

Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét