2024 khai trương, mở hàng ngày nào tốt

Đối với người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì việc chọn ngày khai trương đầu năm rất quan trọng. Chọn ngày khai trương tốt sẽ giúp việc làm ăn buôn bán suốt cả năm suông sẻ, tốt đẹp.

Những ngày tốt để khai trương năm 2024:
- Thứ Hai 3/1/2024 Âm lịch nhằm ngày 12/2/2024 Dương lịch
- Thứ Sáu 7/1/2024 Âm lịch nhằm ngày 16/2/2024 Dương lịch
- Chủ Nhật 9/1/2024 Âm lịch nhằm ngày 18/2/2024 Dương lịch
- Thứ Ba 11/1/2024 Âm lịch nhằm ngày 20/02/2024 Dương lịch
- Chủ Nhật 16/01/2024 Âm lịch nhằm ngày 25/02/2024 Dương lịch
- Thứ Sáu 21/01/2024 Âm lịch nhằm ngày 1/3/2024 Dương lịch
- Thứ Tư 26/01/2024 Âm lịch nhằm ngày 6/3/2024 Dương lịch
- Thứ Sáu 28/01/2024 Âm lịch nhằm ngày 8/3/2024 Dương lịch


Các bài liên quan0 Response

Đăng nhận xét